Az Egyesület ismertetése

 

A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete, az egyetlen -nem őshonos- fajtatiszta sertés fajtákat nemesítő szervezet Magyarországon.

Az Egyesület tevékenységének szakmai felügyeletét -az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény 17. §-a alapján - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a törvényességi felügyeletét pedig a székhelye szerinti illetékes ügyészség látja el.

 


Az Egyesület feladatai és célja


Az Egyesület feladatait és jogait, alapvetően az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény és végrehajtási rendeletének rendelkezési, valamint az azok alapján kiadott Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumi elismerés határozzák meg:

Az Egyesületet, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 54210 számon, 2000. január 18.-án ismerte el, mint tenyésztő szervezetet.
Az elismerés a magyar lapály, a duroc, a hampshire, a pietrain, és a magyar nagyfehér fajták fenntartására, a tenyésztési programra, a szakmai és térbeli tevékenységre, valamint a törzskönyvezési szabályzatra vonatkozik, és ezek végrehajtására jogosítja fel az Egyesületet.


Az Egyesület célja, a magyar lapály, a duroc, a hampshire, a pietrain, és a magyar nagyfehér fajták tenyészértékének megőrzése, a fajták nemesítése, genetikai képességének folyamatos javítása, a fajták és a fajtákra alapozott keresztezések hasznosításának megszervezése, versenyképességének fokozása és a fajták védelme.
Az Egyesület közreműködik a fajtatiszta tenyésztés nemzetközileg elfogadott normáinak érvényre juttatásában és igyekszik bekapcsolódni a nemzetközi szervezetek együttműködésébe.

 


Az Egyesület céljainak érdekében ellátja


  • a fajtatiszta sertéstenyésztés szakmai tekintélyének erősítését, a tagok érdekeinek védelmét, -a fajtatiszta sertéstenyésztés teljes jogú képviseletét a Tenyésztési program szerint,
  • elősegíti, hogy a tevékenység végzése a hatályos jogszabályok, és a szakmai irányelvek alapján történjen, véleményezi az illetékességi körébe tartozó jogszabályalkotást,
  • az Egyesület, mint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert tenyésztő szervezet, biztosítja az elismerés szerinti fajták fenntartását, a törzskönyvezésre vonatkozó szabályok, előírások betartását, a tenyésztési programok megvalósítását,

  • a tenyésztéssel kapcsolatos tudományos eredmények elterjesztését, adaptálását,
  • az állami támogatások és pályázati lehetőségek eredményes és hatékony felhasználását

  • a tagok tenyésztéssel kapcsolatos érdekképviseletét,
  • bemutatók, kiállítások, és aukciók szervezését,

  • a fajtavédelmet, és fajtapropagandát,

  • a szakmai képzést, továbbképzést, és szaktanácsadást.

 

 

 

Apróhirdetések
Eladó tenyészállatok Eladó tenyészállatok

Bővebb információ az Egyesületnél


82/512-203